Qu? ?s la Xarxa de telecentres de Catalunya ?

La Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC) ?s una xarxa de punts p?blics d‘acc?s a Internet que t? per objectius principals la cohesi? digital i l’equilibri territorial de Catalunya en la societat del coneixement. El desplegament de telecentres arreu de Catalunya es va dur a terme sobre la base d’iniciatives ja existents, que ja oferien o tenien capacitat per oferir aquests serveis als ciutadans, aglutinant-les i conferint-los una certa unitat, tant pel que fa als recursos i material inform?tic, com pel que fa a l’estructura i l’organitzaci?.

Actualment, la XTC es veu reimpulsada per l’Acord per a un govern catalanista i d’esquerres en la Generalitat de Catalunya, de 14 de desembre de 2004, i pel Pla de govern 2004-2007 de la Generalitat de Catalunya, que estableixen que all? prioritari en la pol?tica de telecomunicacions i societat de la informaci? ?s estendre el coneixement i l’?s d’Internet i de les tecnologies de la informaci? i les comunicacions al conjunt de la poblaci?, fomentant d’aquesta manera la cohesi? digital.

Per dur a terme aquests objectius, la xarxa ofereix als telecentres que l’integren: – Formaci?. – Eines per fomentar la participaci? i dinamitzar l’?s de les TIC. – Suport a comunitats i col·lectius que treballen per apropar-nos i donar-nos a con?ixer les TIC. – Suport al desenvolupament territorial.

Learn more about w88 w88thai at http://w88thai.me

Comments are closed.