Què és el portal 365?

Què és el portal 365?

El portal de la Xarxa de Telecentres de Catalunya (www.xarxa365.cat/ www.xarxa365.net), és l’espai virtual genèric de la xarxa. Aquest espai compleix una doble finalitat:

cap al ciutadà, ofereix recursos i informació, des d’un localitzador de telecentres, passant per recursos formatius, notícies sobre Internet i les TIC en general, fins a oferir espais de participació com els fòrums o el taulell d’anuncis o vincles i informació locals d’interès vinculats al municipi i al telecentre.

cap als dinamitzadors dels telecentres de la XTC, des de l’espai restringit “Espai Dinamitzador”, un lloc de trobada i on compartir les seves experiències, problemes i bones pràctiques, un repositori de recursos de formació i d’altra índole que poden ajudar-los en la seva tasca diària al capdavant del telecentre i en contacte amb la ciutadania.

El portal de la XTC pretén ser la pàgina web de referència de la Societat del Coneixement a Catalunya. Per aconseguir-ho, s’ha desenvolupat el “TIC un dubte”, un espai útil i dinàmic on el ciutadà s’hi pot dirigir per a qualsevol dubte relacionat amb les TIC i Internet, un espai alhora participatiu que es nodreix dia a dia de tota la xarxa i dels que en participen per així donar resposta a les necessitats dels ciutadans en matèria de Societat del Coneixement.

Així mateix, i com aspiració última, el portal Xarxa365.cat vol ser una xarxa de xarxes, un punt de trobada a través del qual diferents iniciatives en l’àmbit de la Societat del Coneixement es posen al servei del ciutadà, a on conflueixen els diferents llocs web de les comunitats que la integren alhora que possibilita posar en contacte la XTC amb altres iniciatives i amb altres xarxes ciutadanes, que troben a www.xarxa365.net un gresol on compartir experiències i donar-se a conèixer als ciutadans.

Comments are closed.