Qu? ?s el portal 365?

Qu? ?s el portal 365?

El portal de la Xarxa de Telecentres de Catalunya (www.xarxa365.cat/ www.xarxa365.net), ?s l’espai virtual gen?ric de la xarxa. Aquest espai compleix una doble finalitat:

cap al ciutad?, ofereix recursos i informaci?, des d’un localitzador de telecentres, passant per recursos formatius, not?cies sobre Internet i les TIC en general, fins a oferir espais de participaci? com els f?rums o el taulell d’anuncis o vincles i informaci? locals d’inter?s vinculats al municipi i al telecentre.

cap als dinamitzadors dels telecentres de la XTC, des de l’espai restringit “Espai Dinamitzador”, un lloc de trobada i on compartir les seves experi?ncies, problemes i bones pr?ctiques, un repositori de recursos de formaci? i d’altra ?ndole que poden ajudar-los en la seva tasca di?ria al capdavant del telecentre i en contacte amb la ciutadania.

El portal de la XTC pret?n ser la p?gina web de refer?ncia de la Societat del Coneixement a Catalunya. Per aconseguir-ho, s’ha desenvolupat el “TIC un dubte”, un espai ?til i din?mic on el ciutad? s’hi pot dirigir per a qualsevol dubte relacionat amb les TIC i Internet, un espai alhora participatiu que es nodreix dia a dia de tota la xarxa i dels que en participen per aix? donar resposta a les necessitats dels ciutadans en mat?ria de Societat del Coneixement.

Aix? mateix, i com aspiraci? ?ltima, el portal Xarxa365.cat vol ser una xarxa de xarxes, un punt de trobada a trav?s del qual diferents iniciatives en l’?mbit de la Societat del Coneixement es posen al servei del ciutad?, a on conflueixen els diferents llocs web de les comunitats que la integren alhora que possibilita posar en contacte la XTC amb altres iniciatives i amb altres xarxes ciutadanes, que troben a www.xarxa365.net un gresol on compartir experi?ncies i donar-se a con?ixer als ciutadans.

Comments are closed.