Jornada PIMESTIC.cat

PIMESTIC ?s el Pla d’actuaci? del Govern de la Generalitat de Catalunya per promoure les tecnologies de la informaci? i la comunicaci? (TIC) a les empreses catalanes, amb l’objectiu de millorar la seva productivitat i competitivitat.

El pla PIMESTIC contempla diverses actuacions per als propers quatre anys, tant en l’?mbit territorial com en el sectorial, per augmentar la percepci? del valor de les TIC entre els empresaris catalans i accelerar el proc?s d’adopci? de noves solucions tecnol?giques. El pressupost del pla PIMESTIC ?s de 5 milions d’euros anuals.

Us convidem a participar en la jornada PIMESTIC.cat que tindr? lloc el dijous 20 de desembre de 2007, de 12.00 a 16.00 h, a l’hotel C?sar (C/ Isaac Peral, 4 – 08800 Vilanova i la Geltr?).

L’objectiu de la jornada ?s explicar els avantatges d’implantar les tecnologies de la informaci? i la comunicaci? (TIC) en el negoci a trav?s d’exemples reals a partir d’un format innovador i participatiu, per tal que els assistents pugueu intercanviar informaci? i exposar dubtes. Aix? mateix, durant el transcurs de la jornada es donar? a con?ixer el nou servei d’orientaci? de les pimes en l’?s de les tecnologies digitals, i s’oferir? informaci? dels ajuts i les vies de finan?ament de les quals es poden beneficiar les empreses per poder ser m?s competitives.

La jornada PIMESTIC.cat est? dirigida a gerents, directors d’operacions i directors d’inform?tica de les petites i mitjanes empreses.

Cal que sapigueu que s’aniran celebrant jornades semblants a totes les comarques de Catalunya.

Dia: 20 de desembre de 2007 Hora: de 12:00 a 16:00 hores
Lloc: Hotel C?sar (Vilanova i la Geltr?)
Inscripcions: omple el formulari o truca al 902 17 06 65

Ordre del dia

Per assistir ?s imprescindible omplir el seg?ent formulari o b? per tel?fon al 902 17 06 65. Les places s?n limitades i s’assignaran per rigor?s ordre d’inscripci?. Tots els assistents rebreu material divulgatiu d’inter?s per al vostre negoci.