Coneix les comunitats de la Xarxa365

Els telecentres de la XTC són de molt diverses tipologies, mides i dotació material, però alhora responen a uns trets comuns: ofereixen accés a Internet i a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), ofereixen cursos d’alfabetització digital, i fins i tot, alguns d’aquests, s’especialitzen donant lloc en el què hem anomenat Comunitats. Les Comunitats de telecentres han nascut d’iniciatives ja organitzades que es van integrar en la xarxa per oferir serveis i atendre necessitats específiques de col·lectius o del seu entorn immediat.

Cadascuna d’aquestes Comunitats té una plataforma virtual pròpia que nodreix de continguts el portal de la XTC, alhora des d’aquest espai virtual genèric de la xarxa ells mateixos es presenten, i podem accedir als seus webs corresponents.

Les Comunitats de la XTC

Comments are closed.