Adhesi? a la XTC

Potser el tret m?s significatiu de la XTC ?s que els telecentres no s?n de titularitat de la Generalitat de Catalunya, sin? que es creen a partir de l’acord entre aquesta i les corporacions locals, i en alguns casos amb entitats sense ?nim de lucre. Aquesta estrat?gia respon a l’afany que els responsables m?s pr?xims al territori, i a la ciutadania on síubica el telecentre, es facin seu el projecte i ho assumeixin amb responsabilitat, fent-se c?rrec dels costos del local i de personal (han de contractar al dinamitzador). D’aquesta manera tamb? aconseguim que el telecentre no es percebi com una cosa estranya al municipi, sin? que s’integra a la infraestructura p?blica normal i ?s gestionat pels responsables p?blics i agents socials habituals.

La XTC vol, i ha de cr?ixer, i pret?n fer-ho mitjan?ant una gran campanya d’adhesi? perqu? altres iniciatives semblants existents puguin formar-ne part i beneficiar-se dels avantatges que ?sser sota aquest paraig?es ?nic pot proporcionar-los. Aquesta campanya no es limita a telecentres o xarxes de telecentres f?sics, sin? que pret?n l’adscripci? o la generaci? de sin?rgies tamb? amb comunitats virtuals i xarxes ciutadanes de tota ?ndole que comparteixin amb la XTC aquest objectiu fonamental que ?s acostar la Societat del Coneixement a tots, fer que la xarxa sigui de tots i per a tots.

Des d’aquesta mateixa p?gina, totes aquestes iniciatives que ho desitgin podran properament accedir a una sol∑licitud per poder formalitzar l’adhesi? a la XTC i aix? aconseguir efectivament que entre tots la convertim en una xarxa de xarxes.

Comments are closed.