Jornada PIMESTIC.cat

PIMESTIC ?s el Pla dactuaci? del Govern de la Generalitat de Catalunya per promoure les tecnologies de la informaci? i la comunicaci? (TIC) a les empreses catalanes, amb lobjectiu de millorar la seva productivitat i competitivitat.

El pla PIMESTIC contempla diverses actuacions per als propers quatre anys, tant en l?mbit territorial com en el sectorial, per augmentar la percepci? del valor de les TIC entre els empresaris catalans i accelerar el proc?s dadopci? de noves solucions tecnol?giques. El pressupost del pla PIMESTIC ?s de 5 milions deuros anuals.

Us convidem a participar en la jornada PIMESTIC.cat que tindr? lloc el dijous 20 de desembre de 2007, de 12.00 a 16.00 h, a lhotel C?sar (C/ Isaac Peral, 4 08800 Vilanova i la Geltr?).

Lobjectiu de la jornada ?s explicar els avantatges dimplantar les tecnologies de la informaci? i la comunicaci? (TIC) en el negoci a trav?s dexemples reals a partir dun format innovador i participatiu, per tal que els assistents pugueu intercanviar informaci? i exposar dubtes. Aix? mateix, durant el transcurs de la jornada es donar? a con?ixer el nou servei dorientaci? de les pimes en l?s de les tecnologies digitals, i soferir? informaci? dels ajuts i les vies de finan?ament de les quals es poden beneficiar les empreses per poder ser m?s competitives.

La jornada PIMESTIC.cat est? dirigida a gerents, directors doperacions i directors dinform?tica de les petites i mitjanes empreses.

Cal que sapigueu que saniran celebrant jornades semblants a totes les comarques de Catalunya.

Dia: 20 de desembre de 2007 Hora: de 12:00 a 16:00 hores
Lloc: Hotel C?sar (Vilanova i la Geltr?)
Inscripcions: omple el formulari o truca al 902 17 06 65

Ordre del dia

Per assistir ?s imprescindible omplir el seg?ent formulari o b? per tel?fon al 902 17 06 65. Les places s?n limitades i sassignaran per rigor?s ordre dinscripci?. Tots els assistents rebreu material divulgatiu dinter?s per al vostre negoci.

Desactiva els comentaris

Un nou cercador impulsat per Wikipedia

El nou cercador que obrir? el 7 de gener, vol ser una alternativa a Google

Finalment ser? el 7 de gener el dia que s’activar? oficialment el nou cercador WikiaSearch, impulsat pels fundadors de la Wikipedia perqu? sigui una alternativa a Google. WikiaSearch es basa en programes i conceptes de codi obert i vol treure profit del sistema de collaboraci? que ha fet de Wikipedia un dels grans ?xits de la xarxa. Des del primer moment WikiaSearch apareixer? en unes quantes lleng?es, entre les quals l’?uscar.

Desactiva els comentaris

Catalunya crea un centre de debat cient?fic

La Torre Marimon a Caldes de Montbui acollir?, a mitjans del 2009, el Centre Internacional per al Debat Cient?fic (CIDC) que impulsa la Generalitat de Catalunya en collaboraci? amb la Diputaci? de Barcelona i l’Obra Social La Caixa. Aquest nou centre, pioner a l’estat espanyol, vol situar Catalunya com a referent mundial de la ci?ncia.
Aquest nou centre tindr? com a objectiu crear un centre que sigui un referent internacional per a la celebraci? de jornades, seminaris i trobades de treball en tots els ?mbits de la recerca. Un 60% de les activitats se centraran en les ci?ncies de la vida, per? tamb? es donar? import?ncia a camps com les matem?tiques, les ci?ncies f?siques, el medi ambient o ci?ncies socials com la sociologia i la ling??stica.

L’Obra Social La Caixa aportar? vuit milions d’euros per executar les reformes i l’adequaci? de la Torre Marimon. En els propers mesos s’elaborar? el calendari d’activitats d’aquest nou centre pensat Manuel Castellet, professor i expresident de l’Institut d’Estudis Catalans.

Pensant en que altres institucions i empreses participin del projecte est? previst crear una fundaci? que marqui les directrius del Centre que estar? gestionat per la comunitat cient?fica catalana. El centre acollir? unes 50 activitats cada any.

Desactiva els comentaris